De schouders

       Voer onderstaande oefeningen 5 keer uit in een rustig tempo, forceer niets!

 

1. Trek de rechterschouder op en laat de linkerschouder zakken.
Na 5 tellen haal nu de linkerschouder op en laat de rechterschouder zakken

 

2. Plaats je handen zo hoog mogelijk in je zij en terug.

 

3. Plaats je handen zo hoog mogelijk op je rug, pak ze vast met de
handpalm naar buiten en terug

4. Pak je handen op je rug vast, handpalm naar buiten. Maak met je handen een
grote kring rechtsom en dan een grote kring linksom.

 

5. Vouw je handen in je nek. Breng de ellebogen zo ver mogelijk naar achteren en naar voren.

 

6. Een gewichtige serie oefeningen met een plastic flesje van een halve liter, gevuld met water.
Doe de serie oefeningen achtereenvolgens 5 keer in een langzaam tempo en ga naar de volgende oefen

       Armen langs je lichaam /gestrekt naar voren/omhoog/zijwaarts/en weer langs je lichaam